top of page
PRACTICE AREAS

NASZE
USŁUGI
 

imgbin_skyscraper-architecture-high-rise-building-png (1).png

KANTOWER 

Finance & Development

Kantower solo beztla_edited.png

UBEZPIECZENIA

Posiadanie ubezpieczenia to gwarancja powrotu to stabilnej sytuacji życiowej po nagłych i nieszczęśliwych wydarzeniach, takich jak wypadki, ciężka choroba czy kradzież. Odszkodowanie pomaga pokryć koszty poniesionych szkód, napraw, leczenia i innych działań, które są konieczne do unormowania trudnej sytuacji. Nasz zespół pomaga w wyborze polisy i realnej ocenienie jej kosztów. Dzięki temu klienci unikają ubezpieczycieli, którzy zawyżają koszty i wysokość składek lub wprowadzają do umów zapisy niekorzystne dla odbiorców usługi – mogą być to wyłączenia na wypadek określonych okoliczności, brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej czy prawo do odmówienia wypłaty odszkodowania, gdy do wypadku doszło w wyniku zaniedbania (np. mieszkanie zostało zalane przez niedomknięte okno). Uważne i rzetelne skonstruowanie dokumentów ubezpieczeniowych to podstawa poczucia bezpieczeństwa.

 

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE DOMU?

Ubezpieczenie może dotyczyć domu lub domu w budowie (inwestycji budowlanej). Jego zakres określony jest w polisie. Większość umów w podstawowym zakresie obejmuje ochronę nieruchomości przed skutkami następujących zdarzeń losowych:

  • klęsk żywiołowych;

  • eksplozji;

  • zwarcia elektrycznego;

  • zalania;

  • kradzieży z włamaniem;

  • uderzenia pioruna;

  • dewastacji.

 

Warto pamiętać, że ubezpieczenie, które chroni przed gwałtownymi zdarzeniami naturalnymi jest szczególnie ważne w przypadku posiadania kredytu hipotecznego. Gdy klęska żywiołowa zniszczy budynek bez polisy, pożyczkobiorca mimo tego będzie musiał spłacić cały dług.

 

Warto wspomnieć, że podstawowe ubezpieczenie domu może dodatkowo obejmować pomieszczenia, które do niego przynależą, czyli garaż i piwnicę. Do rozszerzonej (i zarazem droższej) wersji polisy można włączyć podjazdy, kolektory słoneczne, zabudowę tzw. małej architektury i inne budynki wolnostojące na terenie posesji.

Zdjęcie szklanego dachu

Potrzebujesz więcej informacji w związku z naszymi usługami?

Pozwól, że
skontaktujemy się z Tobą:

 

Dziękujemy, wysłano do Kantower!

bottom of page