NASZE
USŁUGI
 

imgbin_skyscraper-architecture-high-rise-building-png (1).png

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja to procedura, która zapewnia ochronę przed wierzycielami i stanowi szansę na ratunek przed upadłością. Mogą przystąpić do niej zagrożeni niewypłacalnością przedsiębiorcy. W trakcie postępowania dłużnik zawiera układ z kredytodawcami, w którym zostaną określone nowe warunki spłaty zobowiązania. W ramach porozumienia można starać się m.in. o umorzenie części zadłużenia lub karnych odsetek bądź rozłożenie długu na korzystne raty. Następnie przedsiębiorca wdraża w firmie szereg działań, które poprawią wydajność i efektywność jej funkcjonowania. Dzięki temu dochodzi do odbudowania stabilności finansowej podmiotu gospodarczego, co umożliwia dalsze działanie na rynku oraz systematyczną spłatę długu na zasadach zawartego układu.

JAK PRZEBIEGA RESTRUKTURYZACJA FIRMY?

Pomoc w restrukturyzacji firmy rozpoczynamy od analizy stanu niewypłacalności danego przedsiębiorstwa. Obsługa wiąże się z określeniem potencjalnego ryzyka i powinności wynikających z prawa. Następnie dobieramy właściwy rodzaj postępowania i przygotowujemy plany restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców, opierając się na aktualnych przepisach. Jedną z oferowanych usług jest także przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ponadto w zależności od sytuacji podmiotu, dopasujemy optymalne działania naprawcze przewidziane przez prawo restrukturyzacyjne. Wspieramy klienta w procesach negocjacji z wierzycielami przy zawieraniu ugody oraz porozumienia dotyczącego realizacji zobowiązań w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości.

UPADŁOŚĆ

Kancelaria Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Sp. z o.o. doradza również we wdrożeniu procedur upadłościowych w przypadku podmiotów niewypłacalnych, czyli tych, które utraciły zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upadłość można ogłosić w dwóch trybach:

  • likwidacyjnym;

  • układowym.

Nasi doradcy pomagają przedsiębiorcom wybrać odpowiednią ścieżkę postępowania i bezpiecznie przeprowadzają ich przez każdy etap procedury.

Zdjęcie szklanego dachu

Specjaliści
w postępowaniach
restrukturyzacyjnych

Pozwól, że
skontaktujemy się z Tobą:

 

Dziękujemy, wysłano do Kantower!