top of page
Szukaj

Restrukturyzacja jako ratunek przed upadłością firmy

Choć większość przedsiębiorców spotkała się z terminem „restrukturyzacja”, to wielu z nich nadal nie wie, czym ona dokładnie jest i jaki jest jej cel. Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu przede wszystkim szeroko pojętą ochronę przedsiębiorstwa dłużnika przed upadłością. Jest to możliwe dzięki zawarciu układu z wierzycielami, który jest wynikiem prowadzonych z nimi wcześniej negocjacji. Decydujący się na restrukturyzację przedsiębiorca na tym etapie otrzymuje duże wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego, którego wiedza i doświadczenie jest dla jego firmy nieocenioną pomocą.

Kto może otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne może otworzyć dłużnik niewypłacalny albo przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością. Pod pojęciem niewypłacalności rozumiemy dłużnika, który nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa w rozumieniu definicji wynikającej z kodeksu cywilnego, a więc: osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjne), ułomne osoby prawne (np. spółki jawne czy komandytowe), a także spółki z o.o., spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki majątkiem prywatnym oraz wspólnicy spółek partnerskich.

Na czym dokładnie polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja to szereg różnych działań, których celem jest skuteczne zapobiegnięcie ogłoszeniu upadłości, czyli bankructwu firmy. Wszystkie podejmowane podczas postępowania restrukturyzacyjnego działania mają na celu zwiększenie wydajności i efektywności jej funkcjonowania. Składać się na nią zatem mogą:

• modyfikacje dotyczące organizacji przedsiębiorstwa, • zmiany w zarządzaniu firmą, • prace związane z optymalnym wykorzystaniem posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów, • zmiany w zakresie gospodarowania funduszami, • zawarcie układu z kredytodawcami i określenie nowych warunków spłaty zobowiązań, • redukcja zobowiązań.

Czasami plan restrukturyzacji ogranicza się jedynie do restrukturyzacji zadłużenia. Mówimy wtedy o oddłużeniu firmy. W takim wypadku podejmuje się działania mające na celu: redukcję zadłużenia, odroczenie terminów zapłat oraz konwersji zadłużenia na udziały albo akcje. Zdecydowanie łatwiej jest jednak skłonić wierzycieli do zawarcia korzystnego układu, kiedy nadzorca lub zarządca sądowy przygotuje rozsądny i solidny plan restrukturyzacyjny. Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesie efektywnej transformacji przedsiębiorstwa i przywrócenia mu stabilności finansowej, dzięki której będzie mogło dalej działać na rynku, jest nieoceniona. Powinien on zdiagnozować wszelkie, często celowo ignorowane bądź niezauważane, zaniedbania w zakresie działalności firmy i zaproponować dłużnikowi skuteczne metody ich poprawy.

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page