top of page
Szukaj

Od czego zależy wysokość rat kredytu hipotecznego?

Zaktualizowano: 26 maj 2022

Dzięki kredytowi hipotecznemu klienci banków mogą sfinansować zakup nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) albo jej remont. Od innych kredytów różni się on sposobem zabezpieczenia. Jest nim bowiem nieruchomość, która została zakupiona za pieniądze z kredytu. Dla osób, które mają zaciągnięty kredyt hipoteczny, jego rata jest zazwyczaj największym comiesięcznym obciążeniem finansowym. Tego typu kredyty opiewają najczęściej na bardzo duże kwoty, dlatego ich spłata jest rozłożona na długi okres (od kilku do nawet kilkudziesięciu lat).

Z czego dokładnie składa się rata kredytu hipotecznego?

Klienci banków udzielających kredyty hipoteczne widzą swoje raty jako jedną kwotę, jednak składają się na nią dwie części, które warto rozróżniać: część kapitałowa i odsetkowa. Pierwsza z nich przeznaczona jest na spłatę kwoty, która została pożyczona od banku. Druga (czyli część odsetkowa) jest z kolei przeznaczona na spłatę odsetek, które są formą zapłaty dla banku za okres, kiedy dłużnik był w posiadaniu jego środków.

Kredytobiorca, zaciągając kredyt hipoteczny, może wybrać, czy chce spłacać raty malejące, czy równe. W przypadku rat malejących płaci się najwięcej w początkowym okresie spłaty kredytu, a z czasem raty ulegają stopniowym obniżkom. Taka forma umożliwia szybszą spłatę kapitału, co jest bardzo korzystne, gdyż odsetki naliczane są od kapitału, jaki jeszcze pozostał do spłaty. Raty równe wynoszą dokładnie tyle samo przez cały okres spłaty zobowiązania, o ile nie zmienia się stopa oprocentowania.

Od jakich czynników zależy wysokość raty kredytu hipotecznego?

Wysokość comiesięcznej raty kredytu hipotecznego zależy od kilku czynników. Wysokość części kapitałowej jest uzależniona od tego, jaki typ rat wybierze kredytobiorca, a także od tego, jaka suma została pożyczona i na jak długi okres rozłożona jest spłata. Wysokość części odsetkowej jest zależna od oprocentowania oraz kwoty kapitału, jaki pozostał jeszcze do spłaty. Oprocentowanie oblicza się na podstawie marży banku i zmiennej stopy procentowej. W przypadku kredytów zaciąganych w złotówkach jest to WIBOR, w euro EURIBOR, a we frankach szwajcarskich lub dolarach LIBOR. Stopa procentowa nie zależy od banku, dlatego nie podlega żadnym negocjacjom. Najczęściej aktualizowana jest co trzy miesiące, więc banki mogą obliczyć dokładną wysokość trzech kolejnych rat kredytowych i podać je swoim klientom.

Marża naliczana przez bank jest ustalana indywidualnie przez instytucję udzielającą kredytu. Najczęściej jest określana na podstawie aktualnej tabeli marż i prowizji. Zdarza się, że banki, chcąc zachęcić klientów do korzystania ze swoich ofert, proponują im marże promocyjne. Marża banku jest opłatą, której wysokość jest stała. Jednak można spróbować negocjować z bankiem jej wysokość, gdy np. stopa procentowa znacząco wzrasta, przez co rata staje się dla kredytobiorców trudna lub niemożliwa do spłaty.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page