NASZE
USŁUGI
 

imgbin_skyscraper-architecture-high-rise-building-png (1).png

KANTOWER 

Finance & Development

Kantower solo beztla_edited.png

KREDYT GOTÓWKOWY

Kredyt gotówkowy na oświadczenie to rodzaj zobowiązania, który można zaciągnąć na dowolny cel. Banki nie sprawdzają, w jaki sposób klienci wydają pożyczone pieniądze. Co więcej, w przypadku tej formy kredytu akceptują różne źródła dochodu wnioskodawców – umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Nasze doradztwo obejmuje pomoc w szukaniu dogodnej oferty, kompletowaniu dokumentacji oraz zwiększeniu zdolności kredytowej w oczach banku.

 

JAK UZYSKAĆ KREDYT GOTÓWKOWY ONLINE?

W związku z tym, że formalności w procedurze starania się o kredyt gotówkowy są ograniczone do minimum, nie trzeba stawiać się w oddziale wybranej instytucji finansowej, aby złożyć stosowny wniosek. Wystarczy przygotować komplet wymaganych dokumentów wraz z doradcą i przesłać formularz z załącznikami przez Internet. W odpowiedniej zakładce na stronie banku należy podać dane osobowe oraz informacje o posiadanych zobowiązaniach, osiąganych dochodach i bieżącej sytuacji majątkowej. Do wniosku elektronicznego trzeba dołączyć zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia bank weryfikuje zdolność kredytową klienta na podstawie danych w rejestrach Biura Informacji Kredytowej (BIK). Sprawdza tam historię kredytową wnioskodawcy, czyli obecność aktywnych kredytów i informacje na temat terminowości w spłacie zobowiązań w przeszłości. Gdy klient zostanie oceniony pozytywnie i od razu złoży komplet wymaganych dokumentów, szybko otrzyma informację o przyznaniu zgody na pożyczenie środków.

Zdjęcie szklanego dachu