Kredyty hipoteczne, leasing – doradztwo finansowe

Funkcjonowanie firm w obecnych realiach gospodarczych wiąże się z koniecznością stałego przepływu środków finansowych. Brak ruchu w tej dziedzinie jest jednoznaczny z zastojem produkcji i brakiem postępu, a to pierwszy krok do upadku. Środki finansowe niezbędne na zakup surowców produkcyjnych, maszyn, technologii, a także na inwestowanie czy szkolenie pracowników mogą być pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Banki i firmy leasingowe oferują szeroki wybór form finansowania, takich jak kredyty gotówkowe, inwestycyjne, obrotowe czy leasing. Ze środków bankowych mogą też korzystać osoby prywatne, które planują zakup nieruchomości deweloperskiej czy budowę własnego domu. Do popularnych produktów finansowych na taki cel należą kredyty hipoteczne. Są one udzielane na wiele lat, stanowiąc poważne obciążenie domowego budżetu. Dlatego wybór odpowiedniej opcji powinien być dobrze przemyślany.

Pomagamy w wyborze produktu finansowego na miarę potrzeb

Zarówno finansowanie działalności gospodarczej, jak i zakupu domu wymaga dokładnego przeanalizowania potrzeb oraz możliwości klienta. Kredyty hipoteczne czy obrotowe są spłacane przez wiele lat, niosąc za sobą dodatkowe, często niemałe koszty. Decydując się na taką opcję, należy dokonać analizy dostępnych ofert i wybrać tę, która przyniesie najwięcej korzyści przy najmniejszym obciążeniu. Ilość dostępnych na rynku produktów finansowych jest bardzo duża, dlatego przeprowadzenie takiej analizy wymaga wiedzy i doświadczenia.

Kantower jest firmą, która działa dwukierunkowo. Z jednej strony zajmujemy się inwestycjami deweloperskimi oraz dystrybuujemy folie grzewcze. Dream Heat, z drugiej – oferujemy profesjonalne doradztwo finansowe. Obejmuje ono zarówno kredyty inwestycyjne, obrotowe i gotówkowe dla firm, jak i leasing, kredyty hipoteczne dla klientów prywatnych oraz factoring. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz usług, jakie oferujemy klientom w zakresie doradztwa finansowego.

Czym się zajmujemy?

Doradztwo finansowe, które oferujemy, obejmuje pomoc w doborze produktu finansowego, który z jednej strony zaspokoi potrzeby klienta, a z drugiej będzie na miarę jego możliwości finansowych, niezbędnych do spłaty zobowiązania. Doradzamy w doborze różnych produktów.

Kredyty gotówkowe; Kredyty hipoteczne Finansowanie działalności Faktoring

• kredyt gotówkowy – uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel,

• kredyt konsolidacyjny, przeznaczony na spłatę innych kredytów i pożyczek, co pozwoli na obniżenie raty i ewentualne dobranie na dowolny cel.

• finansowanie do 90% wartości nieruchomości,

• możliwość skorzystania z karencji, czyli zawieszenia spłaty kapitału nawet do 36 miesięcy,

• nie wymagamy odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości wpisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,

• możliwa wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego,

• raty równe lub malejące, z możliwością zmiany formuły.

 

Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na:

• budowę, zakup lub remont domu,

• zakup mieszkania, garażu lub miejsca postojowego,

• wykończenie i wyposażenie nieruchomości,

• zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej, 

• nabycie działki budowlanej,

• przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

• nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,

• zmianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo    do lokalu.

• kredyty obrotowe,

• kredyty inwestycyjne,

• kredyty w rachunku bieżącym,

• kredyty hipoteczne,

• leasing: ◦ samochodów osobowych i ciężarowych ◦ środków transportu drogowego ◦ sprzętu medycznego ◦ maszyn i urządzeń budowlanych

• szansa na poprawę bilansu i płynności finansowej firmy oraz zdyscyplinowanie płatnicze odbiorców do terminowego spłacania należności,

• zwiększenie konkurencyjności – możesz zyskać dodatkowe upusty u dostawców,

• nie trzeba wykorzystywać zabezpieczeń rzeczowych.

 

Menu